Privaatsuspoliitika

Käsitleme kõikide oma klientide isikuandmeid kui konfidentsiaalset infot. Kogume ja töötleme ainult neid isikuandmeid mis on vajalikud kliendi teenindamiseks, samuti kogume meilivestlusi ja säilitame neid kuni 1aasta mis on vajalikud hilisemate pretensioonide lahendamiseks.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Tamberi TÜ edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks vastavasisulise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.